Smithtown Landing Country Club

495 Landing Ave, Smithtown, NY 11787